Náš Tím

 • MDDr. Michaela Bátovská
  zubný lekár
  MDDr. Michaela Bátovská
  zubný lekár

  Štúdium stomatológie úspešne ukončila na Masarykovej univerzite v Brne na Lekárskej fakulte v roku 2015. Má za sebou dvojročnú odbornú prax v súkromnej ambulancii v ČR. V našej praxi pôsobí od roku 2017. Svoje odborné skúsenosti uplatňuje hlavne v estetickej stomatológii, endodoncii, protetickej a chirurgickej stomatológii vrátane práce so systémom CEREC. Popri odbornej činnosti sa aktívne vzdeláva na stomatologických školeniach a kurzoch doma i v zahraničí.

 • Zubár MUDr. Tomáš Pánek
  MUDr. Tomáš Pánek
  Stomatochirurg
  Zubár MUDr. Tomáš Pánek
  MUDr. Tomáš Pánek
  Stomatochirurg

  Štúdium stomatológie úspešne ukončil v roku 2000 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Cenné skúsenosti získal na odborných stážach v Amerike, Švajčiarsku, Taliansku a Nemecku. Od roku 2005 vedie svoju súkromnú zubnú prax, kde je odborný garant. Neustále sa vzdeláva na odborných školeniach a kongresoch doma i v zahraničí. Je členom Slovenskej komory zubných lekárov, IKSR – Implantologického klubu Slovenskej republiky a ITI – International Team for Implantology so sídlom vo švajčiarskom Bazileji. Špecializuje sa hlavne na implantológiu, dentoalveolárnu chirurgiu, protetickú stomatológiu a parodontológiu.

 • Dobrý zubár MUDr. Martin Jakubek
  MUDr. Martin Jakubek
  Zubný lekár
  Dobrý zubár MUDr. Martin Jakubek
  MUDr. Martin Jakubek
  Zubný lekár

  Štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave úspešne ukončil v roku 1999. Cenné skúsenosti získal na odborných stážach vo Švajčiarsku, Nemecku a Lichtenštajnsku. Od roku 2003 viedol svoju vlastnú prax a v roku 2013 otvoril kliniku Dent32. Neustále sa vzdeláva na odborných školeniach a kongresoch doma i v zahraničí. Je členom Slovenskej komory zubných lekárov, IKSR – Implantologického klubu Slovenskej republiky a ITI – International Team for Implantology so sídlom vo švajčiarskom Bazileji. Špecializuje sa hlavne na protetiku, mikroskopickú endodonciu a estetické rekonštrukcie systémom CEREC.

 • Zubný lekár MUDr. Lenka Zelenayová
  MUDr. Lenka Zelenayová
  Zubný lekár
  Zubný lekár MUDr. Lenka Zelenayová
  MUDr. Lenka Zelenayová
  Zubný lekár

  Úspešne ukončila štúdium stomatológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 2008. Má za sebou odbornú prax v súkromnej ambulancii na Myjave a v Bratislave. V našej praxi pôsobí od roku 2013. Svoje odborné skúsenosti uplatňuje hlavne v estetickej stomatológii, endodoncii a protetickej stomatológii vrátane práce so systémom CEREC. Popri odbornej činnosti sa aktívne vzdeláva na stomatologických školeniach a kurzoch doma i v zahraničí.

 • MDDr. Michal Hajduk
  Zubný lekár
  MDDr. Michal Hajduk
  Zubný lekár

  Štúdium stomatológie úspešne ukončil na Lekárskej fakulte na Masarykovej univerzite v Brne v roku 2015. Má za sebou trojročnú odbornú prax v súkromnej ambulancii v Bratislave a v  ČR. Svoje odborné skúsenosti uplatňuje hlavne v mikroskopickej endodoncii, protetickej a chirurgickej stomatológii vrátane práce so systémom CEREC . Popri odbornej činnosti sa aktívne vzdeláva na stomatologických školeniach a kurzoch doma i v zahraničí.

 • Dentálna hygienička Katarína Vargová
  Katarína Vargová
  Dentálna hygienička
  Dentálna hygienička Katarína Vargová
  Katarína Vargová
  Dentálna hygienička

  Skúsenosti v oblasti dentálnej hygieny nadobúda od roku 2003, kedy absolvovala prvý kurz dentálnej hygieničky. Každoročne sa vzdeláva a zdokonaľuje prostredníctvom odborných školení a kurzov. Na našej klinike sa venuje dentálnej hygiene a bieleniu zubov. Využíva postupy a metódy podľa najnovších trendov modernej stomatológie.